ONDERSTEUNING Professionals

Hoe herken ik CMV?

CMV-infectie bij een persoon met normale immuniteit verloopt vrijwel altijd zonder symptomen, of deze zijn gering, zoals koorts en algehele malaise. Soms uit de infectie zich als Mononucleosis Infectiosa. Congenitale CMV infectie kan zich bij geboorte uiten van asymptomatisch (in 85-90 % van de gevallen) tot zeer ernstig. Ernstige verschijningsvormen zijn hepatosplenomegalie, icterus, petechien, trombocytopenie, microcefalie, intracerebrale calcificaties. Maar veelal zullen de symptomen minder opvallen, zoals wanneer het kindje gehoorverlies heeft.

Wat betekent congenitale CMV voor de pasgeborene en op lange termijn?

Van de 1000 pasgeborenen die elk jaar in Nederland met CMV worden geboren, zal 10-15 % bij geboorte symptomen vertonen. Hiervan zal ongeveer de helft lange-termijn gevolgen ondervinden. Van de pasgeborenen zonder symptomen zal 10-15 % alsnog lange-termijn gevolgen hebben van congenitale CMV. De belangrijkste lange-termijn gevolgen zijn gehoorverlies, psycho-motore retardatie en visus problemen. Het gehoorverlies t.g.v. congenitale CMV kan pas in de loop van de eerste levensjaren ontstaan (late-onset), kan progressief zijn van aard, maar ook fluctueren.

Niet medische ondersteuning

Afhankelijk van de gevolgen van congenitale CMV infectie, kan het zinvol zijn om ondersteuning te bieden vanuit het audiologisch centrum, fysiotherapie, logopedie, NSDSK en gezinsbegeleiding.

Meer informatie over CMV?

Twee artikelen op de website van het RIVM. Een over Zwangerschap en een tweede over Congenitale CMV.

Richtlijn postnataal beleid congenitale CMV (NVK, Nederlandse vereniging Kindergeneeskunde)

De richtlijn is hier te vinden.